Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

WIND-WATER-FIRE-EARTH

θα είμαι αναίσθητος

και ανέραστος.
Γιος του πόνου 
και της ηδονής.
Γνήσιος απόγονος της καλοσύνης
θα είμαι άκαρδος
Γεννημένος υπό συνθήκες φωτιάς. 

Ακαυστος
Γλοιώδης,

μες τα υγρά ασφυκτιώντας 
Ιπτάμενος
καπνός της απογοήτευσης
βαρύς
στερεός,
χτυπώντας με στα βράχια
ΌΛΑ ΑΥΤΆ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΊΜΜΙΑ ΣΤΑΧΤΕΣ
θα είμαι καλά!